Hírek, információk, közzétételek - Márianosztra hírei

Hulladékgyűjtés rendje

Hulladékgyűjtés rendje


Tájékoztató a kéményseprőipari szolgáltatás lakossági megrendelé

Kemenysepres1.jpg


Változik a szelektív hulladék gyűjtés rendje

Marianosztra-szelektiv-gyujtesi-valtozas1.jpg

Szükség esetén szelektív gyűjtő zsák, a hivatalban igényelhető.


14,6 millió forintos támogatás belterületi utak és járdák felújí

Márianosztra 14,6 millió forintos támogatást kapott belterületi utak és járdák felújítására 

Rétvári Bence bejegyzése IDE kattintva olvasható

 

 


Tisztelt márianosztrai Polgárok!

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2017. december 19-i ülésen elfogadta Márianosztra Településképi Arculati Kézikönyvét és a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.21.) önkormányzati rendeletét.

A Településképi Arculati Kézikönyv a partneri egyeztetéseket és a képviselő-testület által javasolt elképzeléseket foglalja magába.

A rendelet kötelező előírásokat tartalmaz, melynek betartása mindannyiunk érdeke.

Segítő együttműködésüket megköszönve:

 

Kiss László sk.

polgármester


Települési Arculati Kézikönyv és mellékletei

Ültetésre javasolt növényfajok

Helyi értékvédelem

Településképi tervlap_védett értékek_25000

Településképi tervlap_védett értékek_10000

Homlokzati felületen használható színek


Társadalmi egyeztetés

Márianosztra Község Önkormányzata rendeletet tervez alkotni a Településkép Védelméről.

Az Egyeztetési anyag IDE kattintva megtekinthető.

A rendelet célja Márianosztra község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása:

 a.) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával,

b.) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c.)   a településképi követelmények meghatározásával;

d.)   a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

e.) a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.


Település Arculati Kézikönyv

Kedves Érdeklődő!
Márianosztra Településképi Arculati Kézikönyvét olvasva, egy igazán különleges kis településsel ismerkedhet meg.
Vulkáni kúpok, a belső Börzsöny erdei övezte festői medence több mint 700 éve lakott települést rejt. Az erdők
fát, a szántók élelmet, a hegyek bányái követ adtak kemény munkájuk jutalmául az itt letelepedőknek.
A hely szépsége láttán I. Lajos király, akit méltán nevez az utókor "nagy"-nak olyan döntést hozott, amely a mai napig
alapvetően meghatározza a település jellegét. Mária tiszteletére pálosainak kolostort és kegytemplomot építtetett.

Éppen ezért fontosnak tarjuk, hogy ez a kézikönyv az épített környezet mellett a természetvédelmi területekről is
rövid jellemzést adjon, bemutassa a település karakterét; és támpontot nyújtson az értékek megóvásához, új elemek a
meglévő környezetbe való beillesztéséhez.

A Település Arculati Kézikönyv IDE kattintva letölthető

MN_Településképi tervlap_településszerkezet_10000

MN_Településképi tervlap_településszerkezet_25000

MN_Településképi tervlap_védett értékek_10000

MN_Településképi tervlap_védett értékek_25000

 


Influenza elleni védőoltásról tájékoztatás

Pest Megyei

Kormányhivatal

Szobi Járási Hivatala

Lakossági felhívás a 20172018. évi influenza elleni védőoltás felvételéről


Tájékoztatás!

 Településünkön 2017. április 01-től új közszolgáltató, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. veszi át a hulladékok elszállítását, kezelését.

Az új közszolgáltató kérésére pár fontos és hasznos információit szeretnénk megosztani Önnel.

 Márianosztrán a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. fogja ellátni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Zöld Híd B.I.G.G. Magyarország egyik legnagyobb, dinamikusan növekedő hulladékgazdálkodási szolgáltatója, amely a lehető legmagasabb szakmai színvonalon és ellátási biztonsággal látja el szolgáltatását, a hulladékszállítás és kezelés komplex feladatát.

Településünkön a gyűjtési napok nem változnak.

Fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére!

A kommunális hulladékot az Önkormányzat által biztosított hulladékgyűjtő edényben gyűjtse. Ha Önnek többlethulladéka keletkezik, ami már nem fér el az edényben, akkor a Zöld Híd B.I.G.G. által biztosított, többlethulladékos zsákba helyezze el a hulladékot, mert csak ebben tudják elszállítani. A zsákok nem ingyenesek és később kerülnek kijelölésre a zsákértékesítési helyek. Ezekről a közeljövőben külön tájékoztatást nyújtunk és megnézheti majd a Zöld Híd honlapján is: www.zoldhid.hu/nkft

 Figyelem! A nem megfelelő zsákokban kihelyezett hulladékokat nem szállítják el!

 A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy a Zöld Híd B.I.G.G. által biztosított, szelektíves zsákban vagy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetjük a szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző munkatársai a kihelyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen.

A településünkön NEM VÁLTOZIK a szelektív hulladékgyűjtés rendje sem, változatlanul kéthetente fogják a szelektív hulladékokat begyűjteni. 

Fontos még!

Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a hulladékokat a kukában és a zsákban is, hiszen csak a tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A gyűjtőzsák lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál összefogható, a gyűjtő edény (kuka) fedele pedig legyen lecsukható állapotban! A forró hamut semmiképpen ne öntsék az edényzetbe!

A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál.

 Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait (edényzetet, zsákokat) az ingatlanja elé!

 A közszolgáltatás díja sem változik, az ingatlanhasználóknak ugyanannyiba fog kerülni a szolgáltatás, mint eddig.

 Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új hulladéktörvény értelmében a feladatellátás és a finanszírozás elvált egymástól. 2016. április elsejétől a hulladékgyűjtő közszolgáltatók feladatai közül kikerült a számlázás, a díjbeszedés, a követeléskezelés. Ezeket a feladatköröket az NHKV Zrt. azaz a hulladékgazdálkodást koordináló állami szervezet vette át, a számlák is tőlük érkeznek.

 Lehetőség van 60 literes gyűjtőedény használatára az alábbi feltételekkel:

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. b) pontja alapján az a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó (az ingatlanban más személy nem létesített lakóhelyet vagy tartózkodási helyet időlegesen sem) kérheti ezen edényzet használatának engedélyezését.

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei

email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

telefon +36 40 201 026

posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75 vagy 2661 Balassagyarmat, Pf.:101

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

 Márianosztra Község Önkormányzata


Módosult a Szociális rendelet

Változott a Temetési segély, illetve a Beiskolázási támogatás.

A változás IDE kattintva olvasható.

 


Vadászterület földtulajdonosi képviselője

A Pest Megyei Kormányhivatal elsőfokú vadászati hatósági jogkörében eljárva, felhívja a 13-570450-201 kódszámú vadászterület tulajdonosi közösségének figyelmét arra, hogy a közös képviselő nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban döntést hozott, amely a vadáaszti hatóság székhelyén megtekinthető.

HIRDETMÉNY


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS tüzek megelőzésére

A Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére IDE kattintva olvasható


Az őstermelői igazolvány kérelmezése 2016-ban

2016. január 1-én hatályba lépett az új, mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015.
(XII.28.) Korm. rendelet. A rendelet szerint a papír alapú őstermelői igazolványokat plasztik kártya
fogja felváltani, melyhez az adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre.
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, azaz igazolvány kiadása, módosítása, érvényesítése,
cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes falugazdásznál
kérelmezhető. Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes.

A részletes tájékoztató IDE kattintva letölthető


Sírhelymegváltás

sirhelymegvaltas_2015.10.29.jpg


GYERMEKGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS

GYERMEKGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS INDULT SZOBON

DR. GÁL KATALIN gyermekorvos

Helyszín:

Háziorvosi rendelő

(2628 Szob, Árpád utca 13.)

Rendelési idő:

keddi napokon 9 – 13 óra

A szakrendelés igénybevételéhez beutaló szükséges!


MÁRIANOSZTRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CSATLAKOZÁSA AZ ASP-KÖZPONTHOZ

Az Európai Unió által társfinanszírozott támogatást nyert el a Márianosztra Község Önkormányzat ASP- központhoz csatlakozási projektje.A projekt keretében az önkormányzat 100%-os, 13 995 400forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzat a KMOP-4.7.1-13-2014-es pályázati konstrukcióban nyújtotta be támogatási igényét, mely program a közép-magyarországi régióban, az elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztését támogatta.

 

A Sajtóközlemény teljes szövege IDE kattintva olvasható


Tájékoztató ingyenes óvodai étkezésről

A bölcsöedi ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbi tájékoztatóban foglatak szerint 2015. szeptember 1-jétől az étkezés ingyenesen kerül biztosításra.

A tájékoztató IDE kattintva megtekinthető.

A nyilatkozat az étkezési kedvezmény igénybevételéhez IDE kattintva letölthető.

 


Infoterminál

Terminal_plakat.jpg


Márianosztra - Nagyirtás közötti kisvasút

Márianosztra - Nagyirtás közötti kisvasút turisztikai célú helyreállítása

 

Megkezdődik a kisvasúti pálya építése a Márianosztra és Nagyirtás közötti szakaszon.

A beruházó tájékoztatóját IDE kattintva lehet megtekinteni.

A kisvasúti nyomvonal IDE kattintva megtekinthető.