A Duna-Ipoly Nemzeti Park

A Duna-Ipoly Nemzeti Park

A Börzsöny jelentős része - értékekben való gazdagsága folytán - természetvédelmi oltalom alatt áll. Először Börzsönyi Tájvédelmi Körzetként a hegység erdőterületének mintegy felét nyilvánították védetté, majd kibővített területtel a Duna-lpoly Nemzeti Park 1997. novemberi kihirdetésekor annak részévé vált.

A Visegrádi-hegység, a Pilis, a Szentendrei-sziget, a Börzsöny és az Ipoly völgye természetvédelmi szem-pontból értékes területét felölelő, összességében 60 314 hektáros nemzeti parkból a börzsönyi tájegység (azaz a Duna bal partján lévő Börzsöny és az Ipoly-völgyi rész) annak mintegy felét teszi ki.

A Duna-lpoly Nemzeti Park különlegességét a három nagy tájképi egység, a hegyek, a folyók, illetve a síkság találkozása adja. A védelem célja a növény- és állattani, víztani tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás lehetőségének biztosítása mellett a térségbe látogatók felüdülésének elősegítése. A nemzeti park értékeinek a védelmi célkitűzésekkel összehangolt be-mutatása, megismertetése a védett területre (is) irányuló kirándulóforgalom tudatos irányításával biztosítható.

A látogatás során betartandó legfontosabb szabályok:

 • Gépjárművel, kerékpárral közlekedni, lovagolni csak a közutakon, illetve az erre kijelölt utakon szabad;
 • Parkolni a fent jelzett utak padkáin, illetve a kijelölt parkolókban lehet.
 • Fokozottan védett területek csak engedéllyel látogathatók, kivéve az azokon keresztülvezető turistautakat, de azokról letérni', vagy ott virágot szedni nem szabad.
 • A vadon élő, továbbá a védett és fokozottan védett növényeket (gumóját, hagymáját, gyökerét) kiszedni, letépni nem szabad.
 • A területen élő állatfajok egyedeit (azok bármely fejlődési állapotát beleértve) elpusztitani, élet-tevékenységében zavarni nem szabad.
 • Kerülni kell a hangoskodást, a vadon élő állatok nyugalmának zavarását.
 • Vadgyümölcsök és gomba a nemzeti park területén (fokozottan védett részek kivételével) az egyéni szükségletet meg nem haladóan gyűjthető.
 • A természetben művelhető sporttevékenységek közül a technikai jellegű sportágak (függővitorlázás, gyalogernyőzés, kerékpározás, autó és motorversenysport) a nemzeti parkban a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyével művelhetők.
 • Sziklamászáshoz, tájékozódási versenyek rendezéséhez a nemzeti park igazgatóságának engedélye szükséges.
 • A védett területen sátorozni, táborozni csak a kijelölt táborhelyeken szabad.
 • Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad gyújtani.


Külön ki kell hangsúlyozni a vizek védelmének, szennyezésük elkerülésének fontosságát. A nemzeti park területén nincs intézményes szemétgyűjtés, illetve szemétszállítás, arról minden látogatónak önmagának kell gondoskodnia.

Célunk mindnyájunknak, utódainknak is megőrizni a Börzsöny még csodálatosan szép mai állapotát, természeti értékeinek gazdagságát. Bízunk abban, hogy közös akaratunk eredményeképpen a hegység a bakancsos turizmus kedvelt célpontja marad.


Forrás: Börzsöny és az Ipoly völgye turistaatlasza
Kiadja: Cartographia Kft.
Fotóalbum / Weboldalhoz / carto_logo (bélyeg)