Vakbarát verzió

A Virág Benedek Általános Iskola története

Márianosztra az első írásos emlékek szerint kb 700 éves település. Az itt élő gyermekek nevelését-oktatását 1719-től a Nagy Lajos király által alapított kolostor pálos szerzetesei szervezték meg. Ez év május 25-én kerül bejegyzésre a római katolikus anyakönyvbe Pastoris János neve és neve mellé a rector schole titulus. Ebben az időben valószínűleg egy egyszerű zsellérház egyetlen szobájában folyt a tanítás és a gyerekeket elsősorban írni, olvasni tanították.
Fotóalbum / Weboldalhoz / Régi Iskola (bélyeg)A rend eltörlését követően a Helytartótanács határozata értelmében Márianosztrán iskola építéséhez fogtak. 1787-ben Mayer Jakab és Niedermayer József esztergomi iparosok keze nyomám elkészült az iskola tevrajza és költségvetése, és az iskola is felépült az ő irányításuk, segítségük eredményeként.
A falu gyermekeinek száma a népesség növekdésével egyre nőtt, és a régi, kicsi iskola már nem tudta ellátni feladatát. Hogy mi is történt e régi épülettel, erről nincs pontos információnk.

1864 és 84 között a tanítás két helyszínen folyt. A fiúkat a község kántortanítója egy zsellérházban okította, a lányokkal, a közben a kolostorba érkezett Vincés-nővérek foglalkoztak. A kolostor épülete ebben az időben női börtönként működött, itt teljesítették szolgálatukat a nővérek, és a börtönként működő az épületben biztosítottak egy helyiséget a lányok iskolájának is. A II. világháború végéig végezték itt ők fontos és eredményes munkájukat.
Egy fiatal agilis plébános, Brühl Antal 1877-ben szorgalmazni kezdte egy új iskola és kántorlakás építését. Segítségét jelentett számára, hogy az egyházközség akkori vezetősége eszmei és anyagi támogatást is nyújtott az építkezéshez. Segített mindenki erejéhez képest. Az eredmény most sem maradt el. 1885 őszén az új iskola várta a kisdiákokat és tanítójukat.

Pokorni József, a község legáldozatkészebb néptanítója óvoda létesítését is célul tűzte ki, felajánlva ennek megvalósítása érdekében teljes vagyonát.
A település közben fejlődött, gyarapodott létszámban is. Iskoláját toldották-foldották, bővítgették, le is bontották. 2 évig 4 különböző helyen folyt a tanítás, míg végül majd 100 év elteltével 1968 őszén ismét új épületben szólalt meg a csengő. Ekkor 6 tanterem, két szertár, egy ebédlő, igazgatói és egy tanári szoba volt készen. A tevek szerint még kettő tanterem és egy tornaterem is tartozott az épülethez, de ez sajnos máig sem épült fel. A tantermek száma némi bővítéssel 8-ra nőtt, van egy tornaszobánk is és 12 számítógép, 1 scenner, 2 tintasugara és 1lézer nyomtató számára egy külön helyiség. Az iskola könyvtára kb 8000 kötetes, heti 4 órában áll a tanárok és a diákok rendelkezésére. Az iskola 1997-ben nevet is kapott. Névadója az egykor a pálos kolostorban néhány évig itt elő és alkotó Virág Benedek lett.

Ma 102 diákunk van. Közülük 18 bejár a környékbeli településekről. Az iskolában a kis osztálylétszámokból és a 11 fős tantestület neveléscentrikus meggyőződéséből adódóan a tanulók egyéni adottságait maximálisan figyelembe vevő nevelő-oktató munka folyik. Büszkék vagyunk rá, hogy a 8. osztály befejeztével tanítványaink legtöbbje gimnáziumban, szakközépiskolában eredményesen tanul tovább. A község Önkormányzata is, a település lakosságával egyetértésben minden tőle tellhetőt megtesz azért, hogy gyermekeink jól felszerelt, szép, tiszta iskolában tanulhassanak. A tanári kar minden tagjai 1 vagy 2 főiskolai diplomát szerzett, ill. 1 tanár egyetemi végzettségű. A tantestület tagjai közül öten saját egykori iskolájukba jöttek vissza tanítani. Ők megpróbálják a lehetetlent: prófétának lenni a saját hazában. Ami a tantestület légkörét jellemzi: pédaértékű egymásrafigyelés, segítőkészség. Lehet hogy nem ritkaság, de igazi érték.

  • Impresszum